podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Podpis elektroniczny Łódź: podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem zapewnia identyczną moc prawną jak standardowy podpis składany odręcznie. W oferowanym przez nas asortymencie znajdziecie Państwo różne zestawy do składania podpisu elektronicznego.
Certyfikat kwalifikowany (zazwyczaj nazywany jako podpis elektroniczny) umożliwia składanie deklaracji w ZUS i deklaracji podatkowych, wystawianie e-faktur, składanie e-pozwów w e-sądach, zawieranie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, sygnowanie listów kierowanych do organów administracji publicznej i podejmowanie innych czynności wymagających sygnowania dokumentu wykonanego w formie elektronicznej.
Można oprócz tego wziąć udział w konkursach ofert i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną lub projektową a oprócz tego autoryzować przelewy w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.
Zapraszamy do przesłania nam zamówienia i umówienia się na odbiór w siedzibie naszej firmy w Łodzi. Wystawiamy również certyfikaty kwalifikowane na miejscu w firmie klienta, ponieważ nasi inspektorzy posiadają uprawnienia do t.zw. wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku bezbłędnego przygotowania kompletu wymaganych dokumentów procedura wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut